0

រទេះរបស់អ្នកទទេ

សហគមន៍របស់យើង

មានមនុស្សជាច្រើនដែលបានសហការជាមួយពួកយើងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺអត្តពលិកអ្នកលេងហ្គេម Instagram អ្នកល្បីល្បាញនិងមនុស្សជាច្រើន "Free Spirits"

តើអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សបន្ទាប់ដើម្បីសហការជាមួយយើងទេ? ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការថតរូបយើងនឹងថែរក្សាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ ទាក់ទងមកយើងហើយយើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមទៀតឬប្រាប់យើងពីគំនិតរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើវាល្អសូមពឹងផ្អែកលើយើង !!

 

ទំនាក់ទំនង