អ្នកចែកចាយនិងអ្នកលក់ដុំ

អ្នកចែកចាយនិងលក់ដុំអុបទិកនិងគ្រឿងបន្លាស់

 

 

សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាងរបស់អ្នក (ឈ្មោះហាងទីតាំង។ ល។ ) ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

    ចុចត្រង់នេះដើម្បីទំនាក់ទំនងអាមេរិក